Blocky là gì?

Blocky bao gồm Blocky Education & Blocky Solutions

Blocky Education là hệ sinh thái các bộ kit phát triển IoT, các Blocky Pieces, tài liệu hướng dẫn và các khoá học về xây dựng và phát triển IoT dành cho mọi lứa tuổi.

Blocky Solutions cung cấp cho bạn công cụ để thực hiện, cho dù là các dự án công nghiệp hay chỉ là đơn giản một ứng dụng SmartLock cho nhà bạn

Câu chuyện của chúng tôi

Ngày nay, IoT được nhắc đến như một công nghệ của tương lai xa. Nhưng thực tế, bạn có thể ứng dụng công nghệ này cho các vấn đề thường ngày. Tuy nhiên, để có thể học và áp dụng IoT yêu cầu kiến thức cả về lập trình và điện tử

Đây là lúc Blocky ra đời.

Thành lập từ năm 2017, chúng tôi là một nhóm các kĩ sư, lập trình viên, quản lý kinh doanh, đam mê về công nghệ, và cùng nhau hướng đến mục tiêu cung cấp cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, nơi sống, ngành nghề, những công cụ để có thể học tập, rèn luyện và ứng dụng công nghệ IoT. Với Blocky, “Ai cũng có thể làm được”.

Giá trị cốt lõi:

Bộ Kit Plug and Play Đơn Giản

Môi trường lập trình Dễ Dàng Tương Tác

Tài liệu và Khoá học Mang Tính Giáo Dục

Các workshop miễn phí và hỗ trợ Cộng Đồng xây dựng một dự án cho chính mình

Tầm nhìn:

Blocky Education hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo IoT hàng đầu ở Việt Nam

Blocky Solutions ra đời với mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp Smarthome ở Việt Nam

Thành tựu:

 

Giải nhất cuộc thi TMA Techday 2017

v

Giải ba ở cuộc thi IoT Startup 2018

Giải nhất ở cuộc thi Mastermind 2018