_IoT từ Zero tới Hero

26 Bài học

Phần 1: Arduino Căn Bản

Đây là khóa học IoT với Arduino phần căn bản

Bắt đầu
19 Bài học

Phần 2: Kết Nối Internet

Đây là khóa học IoT với Arduino phần căn bản

Bắt đầu
26 Bài học

Phần 3: Nào Cùng Làm Smart Home

Khóa học hướng dẫn bạn tự xây dựng một ngôi nhà thông minh với đầy đủ các chức năng

Bắt đầu
8 Bài học

Phần 4: Làm Quen Raspberry Pi

Khóa học hướng dẫn bạn sử dụng Raspberry Pi và Blynk server để xây dựng ứng dụng IoT

Bắt đầu
18 Bài học

Phần 5: Ứng Dụng Lora

Hướng dẫn làm quen với công nghệ truyền sóng xa LoRa và các ứng dụng

Bắt đầu
0 Bài học

Phần 6: Lập Trình ARM Với STM32

Hướng dẫn các bạn từng bước làm quen và lập trình ARM thông qua vi điều khiển STM32.

Sắp ra mắt
0 Bài học

Phần 7: Học AWS IoT Cloud

Khóa học hướng dẫn các bạn làm quen và xây dựng ứng dụng IoT trên nền tảng cloud của Amazon.

Sắp ra mắt

ESP32

11 Bài học

Lập Trình ESP32 Với MicroPython

Khóa học hướng dẫn sử dụng MicroPython, một ngôn ngữ rất đơn giản và dễ hiểu để lập trình cho ESP32.

Bắt đầu

STEM

14 Bài học

Học Và Chơi IoT Cùng Blocky Dot

Khóa học STEM về IoT dành cho các bạn nhỏ cấp 2-3 tuổi từ 11-17

Bắt đầu