Cảm biến ánh sáng quang trở (analog light sensor)

Cảm biến ánh sáng quang trở phát hiện cường độ ánh sáng, sử dụng quang trở (photoresistor) cho tín hiệu ổn định, rõ ràng và chính xác, xuất ra chân tín hiệu dạng analog.

Thông số kỹ thuật

  • Hỗ trợ cả 3.3V và 5V
  • Sử dụng chân tín hiệu analog
  • Tương thích với chuẩn cắm plug& play 4 pin Blocky Piece

Tìm hiểu thêm thông tin về chuẩn cắm và hệ sinh thái module Blocky Piece ở đây.

Hướng Dẫn Sử Dụng Với Arduino

Phần cứng

  • Bước 1. Chuẩn bị các phần cứng sau:
    • Blocky UNO hoặc Base shield cho UNO
    • Module cảm biến ánh sáng quang trở
  • Bước 2. Dùng dây nối module cảm biến vào cổng cắm A0 của Blocky Uno.
  • Bước 3. Nối Blocky UNO với máy tính thông qua cáp USB.

Code mẫu

int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    // read the value from the sensor:
    sensorValue = analogRead(sensorPin);
    Serial.print("Light = " );
    Serial.println(sensorValue);
    delay(1000);
}

Sau khi upload code, bạn theo dõi cửa sổ Serial monitor để thấy kết quả đọc từ cảm biến được thay đổi khi đặt dưới ánh sáng và khi che tay.