Giới Thiệu Về Blocky Piece

Hệ sinh thái Blocky Piece?

Blocky Piece là một hệ sinh thái bao gồm rất nhiều các board mạch phát triển và các module chức năng phục vụ cho việc học IoT và làm prototype một cách dễ dàng và nhanh chóng thông qua kết nối plug&play được chuẩn hóa. So sánh với cách tiếp cận IoT truyền thống thông qua các dây jumper và beardboard hoặc hàn chì để kết nối các linh kiện với nhau, việc sử dụng các module được thiết kế sẵn hỗ trợ một chức năng cụ thể kết nối với nhau thông qua 1 kết nối chuẩn hóa sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tăng độ hoàn thiện cho các dự án IoT ở mức học và làm prototype.

Hệ sinh thái Blocky Piece bao gồm một board mạch phát triển (gọi là base controller) và rất nhiều các module chức năng khác nhau sử dụng chung 1 kết nối chuẩn gọi là cổng cắm Piece (Piece port).

Board mạch phát triển (base controller) là các board mạch được thiết kế sử dụng 1 loại vi điều khiển giúp bạn lập trình được và có nhiều cổng kết nối chuẩn Piece để kết nối và điều khiển các module chức năng.

Mỗi module chức năng được thiết kế để thực hiện 1 chức năng nào đó từ đơn giản như nút nhấn hay đèn led đến phức tạp như cảm biến chuyển động hay cảm biến siêu âm. Mỗi module được thiết kế tích hợp sẵn tất cả các linh kiện cần thiết cho một chức năng, như vậy bạn không cần phải tốn nhiều thời gian cho việc tìm các linh kiện rời rạc và nối chúng lên breadboard thông qua các dây cắm jumper.

Lấy một ví dụ đơn giản nhất, để bạn có thể sử dụng đèn led để bật tắt trong project, bạn không chỉ cần 1 con led mà cần phải có thêm 1 con trở để hạn dòng và mắc nối tiếp với con led này. Với module led, cả led và trở đã được thiết kế tích hợp sẵn và bạn chỉ cần 1 dùng dây cắm module vào board mạch phát triển là được.

 

Kích thước các module

Các module chức năng có cách kích thước phổ biến sau, trừ một số module do đặc thù của chức năng đó có thể có hình dạng và kích thước đặc biệt.

1X1 1X2 1X3 2X2 2X3
22x22mm 22x38mm 22x54mm 38x38mm 38x54mm

Các board đều có lỗ bắt ốc M3 cách nhau một bội số của 8mm như 16mm, 24mm… giúp dễ dàng cố định các module vào trong hộp hoặc bề mặt hoàn thiện.

Shield mở rộng hỗ trợ kết nối Piece

Nếu như bạn đang sử dụng các board mạch phát triển phổ biến và muốn có thể dễ dàng kết nối với các module Blocky thì có thể sử dụng các shield mở rộng được thiết kế ra các cổng cắm Piece. Các shield mở rộng hiện tại hỗ trợ các board mạch phát triển phổ biến như Arduino UNO, Arduino MEGA, NodeMCU, ESP32…

Arduino Base Shield Arduino Mega NodeMCU

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các shield mở rộng ở đây.

Loại giao tiếp của các module Blocky

Các cáp nối Piece bao gồm 4 dây với 4 màu sắc khác nhau

  • pin 1 – Vàng (ví dụ như chân SCL của giao tiếp I2C )
  • pin 2 – Trắng (ví dụ như chân SDA của giao tiếp I2C)
  • pin 3 – Đỏ – Nguồn VCC
  • pin 4 – Đen – GND

Các module Blocky sử dụng 4 loại giap tiếp chính.

Digital

Cổng cắm Piece giao tiếp Digital bao gồm 4 chân tín hiệu, 2 chân nguồn (VCC và GND) và 2 chân tín hiệu. 2 chân tín hiệu thường được gọi là D0 và D1. Hầu hết các module sử dụng giao tiếp Digital thì chỉ sử dụng 1 chân tín hiệu đầu tiên là D0, một số ít là sử dụng cả 2 chân (như module 4 digit display).

Các board mạch base controller hay shield mở rộng thường sẽ thiết kế các cổng cắm Piece có chân tín hiệu nối tiếp nhau ví như cổng cắm đầu tiên sử dụng D0-D1, cổng cắm tiếp theo là D1-D2 và cứ như vậy.

Một vài module ví dụ sử dụng giao tiếp Digital là Nút nhấn, đèn led, còi báo buzzer.

Analog

Tương tự như giao tiếp Digital, 2 chân tín hiệu được gọi là A0 và A1 và hầu hết các module analog chỉ sử dụng chân tín hiệu A0 đầu tiên. Một số các module sử dụng giao tiếp analog như cảm biến âm thanh, cảm biến ánh sáng quang trở hay cảm biến độ ẩm đất.

UART

Giao tiếp UART là một dạng đặc biệt của Digital vì thực chất nó cũng dùng 2 chân tín hiệu digital để dùng cho truyền nhận serial. Cổng cắm UART trên module và base controller được đánh tên như nhau và theo base controller. Trong đó, Pin 1 là RX (base controller sử dụng để nhận dữ liệu từ Serial) và Pin 2 là TX (base controller dùng để truyền dữ liệu Serial đi). Một vài module ví dụ sử dụng giao tiếp UART như là UART Wifi, Serial Bluetooth.

I2C

I2C là giao tiếp càng lúc càng phổ biến sử dụng bởi rất nhiều loại sensor sau này. Trong cổng cắm Piece giao tiếp I2C, 2 chân tín hiệu Pin 1 được sử dụng cho SCL và Pin 2 dùng cho SDA.

Các dây cắm Piece

Dây cắm Piece giúp kết nối Base controller với các module Blocky một cách dễ dàng. Có 4 loại chiều dài là 5cm, 10cm, 20cm, 40cm và 50cm.

5cm 10 cm 30 cm 40 cm 50 cm
enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

Bạn có thể xem tất cả loại dây cắm  Piece ở đây.

Lựa chọn module Blocky

Các module Blocky hỗ trợ nhiều chức năng khác nhau được chia thành một số nhóm chính. Trong mỗi nhóm là một số module tiêu biểu:

Input & Control

Led

Display

Sensor

Communication