RGB Led Matrix 3×3

Module RGB Led Matrix 3×3 được thiết kế với 9 đèn LED đổi màu được sử dụng LED driver là chip WS2812B được tích hợp bên trong chip cũng với một mã số riêng biệt cho từng chip led. Module có thể dễ dàng điều khiển thay đổi màu và bật tắt cho từng led trên board chỉ bằng 1 chân của vi điều khiển qua giao tiếp Single-wire.

Thông số kỹ thuật

 • Hỗ trợ cả 3.3V và 5V
 • Chipset: WS2812B
 • Công suất: 50mA/5V/LED khi sáng tối đa
 • Số lượng LED: 9
 • Tương thích với chuẩn cắm plug& play 4 pin Blocky Piece

Tìm hiểu thêm thông tin về chuẩn cắm và hệ sinh thái module Blocky Piece ở đây.

Hướng Dẫn Sử Dụng Với Arduino

Phần cứng

 • Bước 1. Chuẩn bị các phần cứng sau:
  • Blocky UNO hoặc Base shield cho UNO
  • Module rgb led matrix 3×3
 • Bước 2. Dùng dây nối module rgb led matrix vào cổng cắm D6 của Blocky Uno.
 • Bước 3. Nối Blocky UNO với máy tính thông qua cáp USB.

 

Code mẫu

Để làm việc với module Neopixel, bạn cần cài thêm thư viện Adafruit NeoPixel trong Library Manager của Arduino.

Upload đoạn code sau:

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

// Which pin on the Blocky is connected to the NeoPixels?
#define PIN 6 // port D6
// How many NeoPixels?
#define NUMPIXELS 9

// When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and which pin to use to send signals.
// Note that for older NeoPixel strips you might need to change the third parameter--see the strandtest
// example for more information on possible values.
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int delayval = 500; // delay for half a second

void setup() {
  pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
}

void loop() {
  // For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all the way up to the count of pixels minus one.
  for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    // pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(50, 50, 50)); // Moderately bright green color.
    pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
    delay(delayval); // Delay for a period of time (in milliseconds).
  }
}

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều ví dụ từ các example code của thư viện trong File > Examples > Adafruit Neopixel của Arduino.