Cảm biến âm thanh

 

Cảm biến âm thanh giúp nhận biết và phát hiện cường độ âm thanh của môi trường xung quanh. Thích hợp để làm các ứng dụng cơ bản về nhận biết, giám sát các tiếng động của môi trường xung quanh, và nhiều ứng dụng thú vị khác. Module sử dụng một microphone và xuất ra chân tín hiệu giá trị analog.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp hoạt động: 3.3V và 5VDC
 • Sử dụng chân tín hiệu analog
 • Tương thích với chuẩn cắm plug& play 4 pin Blocky Piece

Tìm hiểu thêm thông tin về chuẩn cắm và hệ sinh thái module Blocky Piece ở đây.

Hướng Dẫn Sử Dụng Với Arduino

Phần cứng

 • Bước 1. Chuẩn bị các phần cứng sau:
  • Blocky UNO hoặc Base shield cho UNO
  • Module cảm biến âm thanh
 • Bước 2. Dùng dây nối module servo vào cổng cắm A0 của Blocky Uno.
 • Bước 3. Nối Blocky UNO với máy tính thông qua cáp USB.

Code mẫu

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // initialize serial communication at 9600 bits per second:
 Serial.begin(9600);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 // read the input on analog pin 0:
 int sensorValue = analogRead(A0);
 // print out the value you read:
 Serial.println(sensorValue);
 delay(50);    // delay in between reads for stability
}

Mở cửa sổ Serial bạn sẽ thấy kết quả khi bạn tạo ra những tiếng động như vỗ tay hay tặc lưỡi:

505
600
550
0
0
0
0
330