Project Hub

Giới thiệu khóa học online IoT Zero to Hero

Hiện nay nhu cầu tìm hiểu và học IoT là phổ biến và không khó để tìm thấy rất nhiều tài liệu cùng các bài chia sẻ trên các diễn đàn về chủ đề này. Tuy nhiên một ứng dụng IoT hoàn chỉnh bao gồm rất nhiều thành phần trong…